Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība


Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšana. Elektroietaišu izbūves darbu līdz 35 kV vadīšana.

 1. Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti līdz 35kV;
 2. Gaisvadu līnijas līdz 35 kV;
 3. Kabeļlīnijas līdz 35 kV;
 4. Gaisvadu līnijas līdz 1 kV;
 5. Kabeļlīnijas līdz 1 kV;
 6. Ēku elektroinstalācija līdz 1 kV;
 7. Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija (izziņošana) līdz 1 kV;
 8. Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsradzība līdz 1 kV.

Elektroietaišu ekspluatācija, ekspluatācijas darbu vadīšana un uzraudzība.

 1. Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti līdz 35kV;
 2. Gaisvadu līnijas līdz 35 kV;
 3. Kabeļlīnijas līdz 35 kV;
 4. Gaisvadu līnijas līdz 1 kV;
 5. Kabeļlīnijas līdz 1 kV;
 6. Ēku elektroinstalācija līdz 1 kV;
 7. Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija līdz 1 kV;
 8. Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsradzība līdz 1 kV.

Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV būvuzraudzība. Elektroietaišu izbūves darbu līdz 35 kV būvuzraudzība.

 1. Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti līdz 35kV;
 2. Gaisvadu līnijas līdz 35 kV;
 3. Kabeļlīnijas līdz 35 kV;
 4. Gaisvadu līnijas līdz 1 kV;
 5. Kabeļlīnijas līdz 1 kV;
 6. Ēku elektroinstalācija līdz 1 kV;
 7. Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija (izziņošana) līdz 1 kV;
 8. Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsradzība līdz 1 kV.

Elektroietaišu izbūve. Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude.

 1. Transformatoru apakšstacijas un sadales punkti līdz 35kV;
 2. Gaisvadu līnijas līdz 35 kV;
 3. Kabeļlīnijas līdz 35 kV;
 4. Gaisvadu līnijas līdz 1 kV;
 5. Kabeļlīnijas līdz 1 kV;
 6. Ēku elektroinstalācija līdz 1 kV;
 7. Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija līdz 1 kV;
 8. Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsradzība līdz 1 kV.